Galéria stavieb

Multifunkčný objekt TATRA GRAND RESIDENCE
Architekt:
Ing. arch. Peter Jančo, Ing. arch. Eva Jančová, PhD., Ing. Milan Árendás, Ing. arch. Lenka Beňušová, Ing. arch. Martina Pintérová, Ing. Eva Takácsová, Ing. Dávid Vadkerti

Publikované:
Časopis EUROSTAV 4/2012

Prezentácia realizácie:
es_galeria_4_2012_tatragrand.pdf es_galeria_4_2012_tatragrand.pdf

V centre Bratislavy, na Dunajskej ulici, oproti obchodnému domu Tesco, na ploche parkoviska, vyrástol nový multifunkčný objekt Tatra Grand Residence. Vyniká architektonicky a konštrukčne zaujímavo vyriešenou fasádou, korešpondujúcou s okolitou zástavbou. Osempodlažná budova bola skolaudovaná už na konci roka 2011.

Na 1. NP sa nachádzajú tri obchodné priestory, v jednom z nich už sídli pobočka Tatra banky. Druhé a tretie podlažie sú vyčlenené pre 16 administratívnych priestorov, od 4. po 8. podlažie sa nachádzajú byty – dvojizbové, trojizbové, štvorizbové a mezonety. Celkovo objekt ponúka 18 bytov a 4 apartmány. Už teraz je zazmluvnených viac ako 62 % z nich. Súčasťou objektu je aj dvojpodlažné podzemné parkovisko pre 59 áut.

Architektonické riešenie
Z racionálneho urbanistického konceptu vyrástla triezva architektonická koncepcia, ktorá stavia na princípe harmónie a kontrastu. „Fenomén miesta“ vyprovokoval riešenie, ktorého architektonickým krédom je: hmotová proporčnosť, priestorová čitateľnosť, tvarová originalita, štrukturálna a farebná harmónia. Toto všetko bolo realizované s cieľom vytvoriť polyfunkčný objekt, ktorý by vyjadroval špecifickú znakovosť a jedinečnosť v danom prostredí. Prostredníctvo reči fasád bola snaha navrhnúť takú architektúru, v ktorej sa možno ľahko orientovať.  Veľkorysosť priestorového riešenia architektúry symbolizuje funkčnú a spoločenskú dôležitosť nového objektu v danom
priestore mestského centra.

Dispozično-prevádzkové riešenie
Základom architektonického konceptu je logická a prehľadná prevádzková osnova. Vertikálny pohyb je organizovaný dvomi schodiskovými jadrami s výťahom. Na 1. NP sú obchodné priestory typické pre parter centra mesta. V ľavej časti uličnej fasády je vjazd do podzemnej garáže a v pravej časti je priestor pre odpadové hospodárstvo. Na 2. NP sú umiestnené kancelárske priestory. Pôvodne jeden veľký kancelársky priestor bol na základe požiadavky klientov rozčlenený na 6 samostatných menších priestorov. Každý z nich má vlastné hygienické vybavenie a čajovú kuchynku. Kancelárske priestory pokračujú aj na 3. NP a sú rozčlenené na 10 prenajímateľných kancelárií odlišných veľkostí. Jednotlivé kancelárie vytvárajú bunkové priestory s nevyhnutným zázemím.Ďalšie podlažia od 4. po 7. NP sú bytové. Takže sa tu nachádzajú byty s orientáciou Sever – Juh a s jednostrannou orientáciou Juh. Priestory orientované do Dunajskej ulice jednostranne na Sever sú apartmány. Tak ako je zreteľné z hmoty objektu, aj v dispozičnom riešení majú osobitné postavenie priestory na 7. a 8. NP. Východná časť 7. NP je uskočeným podlažím, na ktorom je umiestnený priestranný 4-izbový byt. Západná časť objektu je riešená atypicky. Sú tu umiestnené dva mezonetové byty so vstupmi na úrovni 7. NP a horná úroveň mezonetových bytov tvorí 8. NP objektu. Na úrovni 1. a 2. PP sú parkovacie priestory a technické vybavenie objektu. Spolu sa tu nachádza 59 parkovacích miest.

Konštrukčné riešenie
Objekt je zrealizovaný ako monolitická železobetónová skeletová konštrukcia so stužujúcimi stenami vertikálnych komunikačných jadier. Má 2 podzemné a 8 nadzemných podlaží. Podzemné podlažia sú výškovo posunuté o polovicu podlažia. Obidve podzemné a prvé dve nadzemné podlažia sú zrealizované ako monolitický železobetónový skelet so stužujúcimi stenami, v ostatných nadzemných podlažiach je priečny stenový systém. Obvodové steny podzemných podlaží sú z vodostavebného železobetónu pevnostnej triedy C30/37. Stĺpy podzemných podlaží sú zo železobetónu triedy C35/45, všetky ostatné nosné prvky podzemných podlaží sú z C30/37. V mieste uloženia stropov priamo na stĺpoch sú umiestnené prefabrikované hlavice zabezpečujúce dosku proti pretlačeniu a zníženie deformácií stropov. Schodiská objektu sú železobetónové, monolitické – trojramenné a dvojramenné, nášľapná vrstva je zrealizovaná z prírodného kameňa.

Riešenie fasád
Na objekte dominuje materiálové riešenie fasád. Severná fasáda orientovaná do priestoru Dunajskej ulice je zrealizovaná ako odvetraná fasáda s finálnym povrchovým materiálom, ktorý tvorí prírodný kameň. Farebnosť a štruktúra materiálov korešponduje s okolitými fasádami, no zároveň je oveľa výraznejšia. Južná fasáda orientovaná do dvora je zrealizovaná na báze kontaktného zatepľovacieho systému s použitím tenkovrstvých omietok. Tvarovaná časť fasády je riešená ako odvetraná obložená kompozitným, fasádnym materiálom – trespa.

Technické zariadenie
• inteligentná elektroinštalácia so zbernicovým systémom,
• nezávislá príprava TÚV a vykurovacej vody pre každý byt samostatne
(bytová výmenníková stanica);
• vlastná plynová kotolňa v PP, vykurovanie pomocou podlahových konvektorov a podlahové vykurovanie;
• každý byt má vlastnú bytovú výmenníkovú stanicu na prípravu na TÚV a nezávislé vykurovanie. BVS sú určené na individuálne vykurovanie a výrobu teplej vody pre každý byt samostatne. Každý užívateľ bytu si nezávisle reguluje tepelnú pohodu v byte izbovým regulátorom teploty a zároveň množstvo a teplotu teplej vody. Cirkulácia teplej vody bude zabezpečená obehovým čerpadlom, ktoré je súčasťou bytovej stanice. Energetická úspora pre vykurovanie
a odber teplej vody je tak v rukách užívateľa bytu;
• byty sú chladené kanálovými fan-coilami. Zariadenia sú prekryté podhľadom, umiestnené vždy v susediacej miestnosti (chodba). Výfuk chladného vzduchu do klimatizovanej miestnosti cez podstropné štrbinové výustky;
• nebytové priestory sú chladené centrálne s miestnou reguláciou;
• hliníkové okná a zasklené steny, hliníkové zasklené steny v spoločných priestoroch, aeromaty v konštrukcii okna;
• elektricky ovládané exteriérové tieniace prvky (žalúzie a text. rolety);
• podlahy terás a balkónov z tíkového dreva / prírodný kameň;
• kompletné zásuvky a rozvody pre TV, hlasovú a dátovú komunikáciu „Triple Play“ (FTP káble), duálneho rozvodu káblovej TV pre UPC (koaxiálne káble) a domového dorozumievacieho videozariadenia (videovrátnik);
• bezkontaktné snímače elektronických kľúčov;
• diaľkový odpočet spotreby tepla a chladu.

V susedstve objektu Tatra Grand Residence sa nachádzajú architektonicky aj historicky významné objekty ako Luxor, Slovenská sporiteľňa (bývalá banka Légia), TeTa, Omnia a dom slovenskej Ligy. Tatra Grand Residence je zrealizovaný ako polyfunkčný objekt s modernou a nadčasovou architektúrou a s vysokým štandardom vybavenia priestorov pre prácu a bývanie.


Slovo autora
Ing. arch. Peter Jančo
Brumi Uno Consulting, s. r. o.

"Dokončenie každej stavby spravidla otvára diskusiu o tom, ako sa očakávania autora splnili, nakoľko boli realizáciou diela pôvodné autorské predstavy deformované. Aká bola miera kompromisov počas realizácie diela. Prípad Tatra Grand Residence bol trochu iný. Kompromisy sme robili najmä v projektovej fáze. Víťazný súťažný návrh bol nimi postupne „formovaný“. V schvaľovacej fáze začal platiť nový územný plán mesta. Regulácia zóny si žiadala zapojiť sa do systému neexistujúcich pasáží a tvoriť zeleň na rastlom teréne, z plytkých hlbín podzemia sa vynorila trasa metra s požiadavkou stabilizovať podlažie a prekvapivý bol aj pohľad pamiatkarov na autorskú výpoveď pri návrhu novostavby...

Aj napriek tomu ma tvorba v mestskej prieluke stále láka. Práve táto téma vyjadruje snahu rešpektovať a revitalizovať tradičnú mestskú štruktúru a jej priestory. Spojenie histórie a súčasnosti dáva miestam a priestorom nový rozmer a význam. Vo fáze realizácie diela dominovali len profesionálne vzťahy. Konštruktívny a korektný prístup zo strany investora a zhotoviteľa stavby. Ako sme objekt vyprojektovali, tak bol realizovaný. Kompromisné tance sme ako autori spolu s investorom odtancovali skôr."

 

V spolupráci s Ing. arch. Petrom Jančom pripravila Martina Horváthová
Foto: Matúš Lago

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG