Pri Komárne na pravom brehu rieky Váh „zakotvil“ prvý plávajúci nízkoenergetický dom (PNED 108) na Slovensku. Tento dom je určený na celoročné bývanie štvorčlennej rodiny. Vďaka použitým materiálom a špeciálnym technológiám bol tento plávajúci dom v 1. ročníku česko-slovenskej súťaže Building Efficiency Awards (BEFFA) odbornou porotou ocenený v regionálnom kole za najzaujímavejší z hľadiska architektúry a energetických úspor.Tento plávajúci rodinný dom sa skladá z dvoch navzájom posunutých kvádrov, čím je vytvorená horná terasa s výhľadom na vodu a breh a zároveň čiastočne prekrytá spodná terasa so vstupom. Nadstavba je riešená ako nízkoenergetická drevostavba s medziľahlou tepelnou izoláciou a odvetranou drevenou fasádou. Dom disponuje technológiami ako sú: nútené vetranie s rekuperáciou, špeciálne podlahové vykurovanie, tepelné čerpadlo vzduchvoda na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody, vlastná čistiareň odpadových vôd integrovaná v jednom z pontónov.

S brehom je dom prepojený mostíkom a vzperou, zabezpečujú ho vyväzovacie laná s napínačmi. Mostík a vzpera sú uchytené v uzatvorených závesoch s vodorovnou aj zvislou osou otáčania na obidvoch svojich koncoch. Závesy sú na brehu uložené v betónových lôžkach, na pontóne sú súčasťou podpernej oceľovej konštrukcie domu. Mostík má samonosné zábradlie a pozinkovaný rošt. Všetky oceľové časti sú žiarovo pozinkované. Trup plávajúceho domu tvoria tri priečne spojené železobetónové pontóny, vyplnené expandovaným polystyrénom, ktorý zabezpečuje ich nepotopiteľnosť. Keďže hmotnosť pontónov je relatívne veľká, klesá celkové ťažisko plávajúceho domu a tým sa zlepšuje stabilita a bezpečnosť objektu.

Dispozičné riešenie
Do domu sa vchádza na nábrežnej strane po mostíku cez vchodové dvere a zádverie priamo do obývacej miestnosti a ďalej do kuchyne s jedálňou. Vľavo za kuchyňou je sprcha, WC a technická miestnosť. Z obývačky vedú schody na hornú palubu (poschodie).

Na prízemí je dominantná obývačka s výstupom na terasu v tej istej úrovni. Kuchyňa s jedálenským stolom sa nachádza na nábrežnej strane domu. Hlavná paluba má okrem terasy aj ochodzu okolo celého domu, čím je zabezpečená ľahšia kontrola a údržba domu a tiež sú to únikové cesty v prípade nebezpečenstva. Ochodza a terasa majú zábradlie po celom obvode plávajúceho domu. Zábradlie sa nachádza aj na hornej terase.

Z obývačky vedú schody na hornú palubu (poschodie), do chodby a z nej do troch izieb, kúpeľne a WC. Spálňa rodičov je prepojená s hornou terasou, z ktorej na strechu vedie pevný rebrík. Strecha nie je zabezpečená zábradlím, výstup na ňu je len kvôli inšpekcii a údržbe.

Srdcom domu je technická miestnosť, v ktorej sa nachádzajú všetky technológie potrebné pre fungovanie objektu. Pozícia miestnosti je zvolená aj s ohľadom na ťažisko hmotnosti celého domu. Plávajúci dom je vybavený vrcholovým kotevným svetlom, záchrannými a protipožiarnymi prostriedkami v zmysle príslušných predpisov.

Po celom obvode domu je drevená odierka a drevená protišmyková lišta. Na návodnej a protiprúdnej strane sa nachádzajú vyväzovacie prostriedky pre pristávanie malých plavidiel a rebrík na výstup z vody.

Materiálové a konštrukčné riešenie
Nosná časť domu je vytvorená z drevenej stĺpikovej konštrukcie. Vychádzalo sa zo štandardného rozmeru nosných prvkov (60 x 120 mm), ktorý sa v tomto prípade zväčšil na 60 x 160 mm, aby sa dosiahla väčšia tuhosť konštrukcie a väčšia hrúbka tepelnej izolácie.

Rozstup prvkov je 625 mm, opláštenie nosnej konštrukcie je tvorené OSB doskami (15 a 18 mm) z vnútornej strany konštrukcie, z vnútornej strany je aj inštalačná vrstva určená na vedenie elektroinštalácie a potrubí. Základ domu tvorí rošt, zo smrekových KVH nosníkov (hranolov 80 x 200 mm) impregnovaných proti hubám a drevokaznému hmyzu, ktorý je svorníkmi priskrutkovaný k podpernej oceľovej konštrukcii na pontónoch.

Rovnaké nosníky sú použité aj ako stropná konštrukcia hlavnej paluby (prízemie). Nosná konštrukcia strechy hornej paluby (poschodie) je tvorená z drevených I-nosníkov výšky 300 mm. Súčasťou nosnej konštrukcie sú aj oceľové nosníky a stĺpiky.

Prevažná časť tepelnej izolácie je kamenná vlna. Ako izolácia podláh
je použitý extrudovaný polystyrén. Veľkú časť fasády domu tvorí obklad z tepelne upravenej a olejom impregnovanej severskej borovice. Strecha a horná terasa sú izolované hydroizolačnou fóliou. Atiky sú oplechované.

Okná domu sú vyrobené z plastového profilu s izolačným trojsklom. Ako tieniaca technika sú použité externé hliníkové žalúzie, ktoré sú umiestnené nad oknami v priestore pod dreveným obkladom. Vchodové dvere a dvere do veľkého skladu sú z drevenej sendvičovej konštrukcie. Terasové dosky hlavnej aj hornej paluby sú z tepelne upravenej sibírskej borovice ako aj obklad pontónov. Drenážny systém nie je potrebný, lebo
v pontónoch nie je žiaden priestor, do ktorého by mohla vniknúť voda. Strechy a terasy sú odvodnené potrubným systémom, samospádom priamo do rieky. Zvody sú umiestnené pod obkladom.

Technické riešenie
Úžitková voda je čerpaná priamo z rieky a následne filtrovaná cez sústavu, ktorá pozostáva z dávkovača chlóru, pieskového filtra a zmäkčovacieho zariadenia. Voda je z rieky čerpaná ponorným čerpadlo cez tlakovú nádobu, ktorá udržiava konštantný tlak v potrubnej sústave. Ďalej pokračuje filtračnou sústavou do zásobníka vody. Zásobník je ohrievaný tepelným čerpadlom vzduch-voda. Ako pitná voda sa používa voda balená.

Hlavným prvkom odpadovej sústavy je domová čistiareň odpadových vôd (DČOV), zabudovaná do jedného z pontónov. Do nej je zvedená všetka odpadová voda z domu. Vyčistená voda (parametre sú garantované výrobcom a spĺňajú hygienické normy SR a EÚ) je vypúšťaná priamo do rieky. DČOV je prístupná priamo cez podlahu technickej miestnosti domu, kadiaľ je možné vykonávať kontrolu, nastavenia čistiarne a pravidelné odčerpávanie kalu.

Základom vzduchotechnickej sústavy je ventilačná jednotka s rekuperáciou tepla z odpadového vzduchu. Čerstvý vzduch je do jednotky privádzaný na fasáde domu. V dome je čerstvý vzduch distribuovaný plechovými potrubnými rozvodmi, ktoré sú vedené v podlahe. Cirkulačný vzduch je z miestností odvádzaný kruhovými ventilmi, umiestnenými v podhľadoch chodby a obývacej miestnosti. Odpadový vzduch z kuchyne, WC a vodné pary z kúpeľne a sprchy sú odvádzané taktiež kruhovými ventilmi, umiestnenými v podhľadoch týchto miestností. Tento vzduch je ďalej vedený kruhovými potrubiami v podhľadovej inštalačnej vrstve k vzduchotechnickej jednotke. Z jednotky je odpadový vzduch odvádzaný na fasáde von z domu. V jednotke je integrovaný rekuperátor. V prípade kúrenia v krbovej peci je možné teplý vzduch, ktorý sa hromadí nad pecou, cirkulačne distribuovať pomocou vzduchotechnických rozvodov po celom dome.

Základným prvkom obidvoch systémov je tepelné čerpadlo vzduch-voda, ktoré umožňuje kúrenie aj chladenie. V dome je panelové podlahové kúrenie a tiež krbová pec s centrálnym prívodom vzduchu, aby sa nespotrebovával vzduch priamo z interiéru a tým sa nezhoršovali tepelné vlastnosti objektu. Dymovod z pece je nerezový s keramickou izoláciou hrúbky 50 mm. Chladenie je zabezpečené fancoilami. Dom je rozdelený na dva elektrické okruhy. Prvý je napájaný z prípojky na brehu a zabezpečuje fungovanie všetkých spotrebičov, svetiel a zariadení. Druhý okruh je núdzový, napájaný generátorom, ktorý zabezpečuje chod len najnutnejších zariadení a núdzového osvetlenia v prípade výpadku brehovej prípojky. Elektrika je jediná energia, ktorá je privedená z brehu. Všetko ostatné si zabezpečuje plávajúci dom sám.

V spolupráci s Dipl. Ing. Petrom Mandlom pripravila Martina Horváthová
Foto: P. Mandl, Mike

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG