Galéria stavieb

Vila Y - energeticky aktívny dom
Architekt:
Suchánek architektonická kancelária - Ing. arch. Pavel Suchánek; Spolupráca: Ladislav Staňo, Ivan Németh, Zuzana Gladičová, Adriana Hofbauerová

Publikované:
Časopis EUROSTAV 3/2013

Zaujímavá a architektonicky čistá, asi takto by sa dala výstižne charakterizovať Vila Y v Ivánke pri Dunaji od autora Ing. arch. Pavla Suchánka. No nevyniká iba architektonickým stvárnením. Obsahuje tiež najmodernejšie technické zariadenia, vďaka ktorým ju možno nazvať aj energeticky aktívnym domom. Prvky technických zariadení sú starostlivo ukryté a preto nenarúšajú plynulé línie vily. Prioritou technického riešenia nie je iba výroba či spotreba energie, ale hlavne vytváranie príjemného prostredia pre obyvateľov i návštevníkov vily.


Navrhnúť a zrealizovať architektonicky zaujímavý a dispozične kvalitne vyriešený rodinný dom je pre architekta určite výzva, no zároveň aj veľká zodpovednosť. Tiež je dôležité, aby architekt vedel vycítiť všetky požiadavky a potreby investora a zároveň ich zakomponovať do svojho návrhu tak, aby sa príliš neodklonil od svojich predstáv o kvalitne navrhnutom rodinnom dome. V tomto prípade sa zámer podaril a vyrástlo architektonicky aj technicky výrazné dielo, s ktorým je spokojný nielen autor ale hlavne jeho majitelia.

Architektonické riešenie
V prípade Vily Y ide o netypický architektonický koncept prieniku troch obdĺžnikových hmôt (kvádrov) na jednej úrovni, vzdialene pripomínajúci písmeno Y. Zároveň je to vzájomné zosúladenie robustných stien a veľkoplošných sklených tabúľ do harmonického celku.

Vila je postavená v predmestskej obci pri Bratislave, v novej ulici vedúcej k atraktívnemu jazeru. Novovytvorená štruktúra rodinných domov je pomerne nesúrodá a preto aj vila žije svojim vlastným životom. Pozemok je rovinatý, čo zodpovedá zámeru investora – postaviť dôsledne bezbariérový dom, vhodný aj pre starších ľudí. V dome nie je žiadny výškový stupeň a ani prah vo dverách.

Autor sa snažil vcítiť do potrieb a požiadaviek investora získať bývanie v prízemnom rodinnom dome otvorenom do záhrady, no zároveň vytvoril modernú architektúru, v ktorej hľadá rovnováhu medzi ľahkosťou a tiažou, medzi pocitom voľnosti, rozletu a potrebou skutočne pevnej pôdy pod nohami.

Vila Y vyjadruje individualistický štýl jeho obyvateľov, ktorými sú starší manželia s veľmi aktívnym životom. Okrem toho, že sami majú pracovné i voľnočasové aktivity, pravidelne ich navštevujú deti s množstvom vnúčeniec a časté sú u nich aj návštevy priateľov.

Záujmovým aktivitám majiteľov zodpovedajú aj bohato dimenzované spoločenské priestory. Preto je vila navrhnutá s voľnou dispozíciou priestranných rozmerov. Nie je príliš veľká, iba taká adekvátna potrebám jej obyvateľov.
Návštevníka hneď privíta veľkorysou vstupnou halou, ktorá ústi do centra vily. Hlavné miestnosti centra sú navzájom poprepájané – akoby sa prelievali jedna do druhej – kuchyňa prechádza plynulo do jedálne, obývacej izby až sa dostaneme do záhrady.

Okrem veľkej kuchyne s varným ostrovom, obývačky s centrálne umiestneným impozantným ohniskom, pôsobiacim ako monumentálne výtvarné dielo a knižnicou na celú šírku miestnosti, sa majiteľ domu môže pochváliť aj vlastnou vinotékou (so zbierkou slovenských špičkových vín) či wellnessom. Exteriérová terasa priamo nadväzujúca na obývaciu izbu a jedáleň je vlastne prepojením interiéru s exteriérom – okrasnou záhradou s prírodným jazierkom.

Konštrukčné riešenie
Podobne ako dispozičné aj konštrukčné riešenie vily je racionálne. Vychádza z klasickej schémy dvojtraktového pozdĺžneho domu. Do základného dvojtraktu sú vklinené dve prevýšené, navzájom pootočené hmoty. Všetky nosné konštrukcie sú zo železobetónu a vila je zateplená tepelnou izoláciu z minerálnych vlákien. Čo sa týka fasády objektu, je tu použitá prevetrávaná fasáda s povrchom z čierneho a bieleho alucobondu. Okná sú veľkoplošné s izolačným trojsklom.

Technické riešenie
Vďaka moderným technickým zariadeniam, ktoré Vila Y v sebe ukrýva ju možno nazvať aj energeticky aktívnym domom. No bežným okom pozorovateľa ich nie je možné hneď vidieť. Prvky technických zariadení sú starostlivo poschovávané, aby opticky nenarúšali čisté línie objektu.

Fotovoltické panely situované na streche a schované za atiku majú inštalovaný výkon 9 kW a dodávajú vyrobenú elektrickú energiu do distribučnej siete, elektrické meniče sú ukryté v oplotení, studne pre tepelné čerpadlo sú zase v podzemí. Tieto zariadenia sú dôležité kvôli výrobe či spotrebe energie, ale hlavne na vytváranie príjemného prostredia s atmosférou pohody pre obyvateľov vily a jej hostí.

Vykurovanie (prostredníctvom fotovoltických panelov, podlahovým vykurovaním a konvektormi) a chladenie (cez stropy) sú  zabezpečované tepelným čerpadlom, systém voda – voda. Na pozemku sú dve studne. Celková pozitívna energetická bilancia sa predpokladá okolo 20 % vyrobenej elektrickej energie.

Táto Vila Y je príkladom „ťažkej“ železobetónovej konštrukcie, ktorá svojou masívnou hmotou akumuluje teplo, chlad a vlhkosť, no zároveň pôsobí stabilne a chráni súkromie svojich obyvateľov. Naopak veľkoplošné sklá, otvárajúce sa do záhrady a odľahčujúce celý koncept, poskytujú výhľady do prírodnej scenérie, čím vyvolávajú pocity voľnosti, slobody až ľahkosti.


V spolupráci s Ing. arch. Pavlom Suchánkom pripravila Martina Horváthová

Foto: Bedrich Schreiber

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG