Galéria stavieb

Administratívna budova vo Švajčiarsku
Architekt:
Architektonické riešenie: Davide Macullo, Davide MaculloArchitects – Lugano TI, Stavebné riešenie: Wälli AG Ingenieure – St. Gallen SG

Publikované:
Časopis EUROSTAV 9/2013

Na okraji obce Oberriet, ležiacej v hornej časti švajčiarskeho údolia St. Gallen Rheintal, medzi priemyselnými halami, vyrástla administratívna budova areálu Jansen, ktorá na seba priťahuje pozornosť nielen svojim tvarom ale hlavne ako prvá budova vo východnej časti Švajčiarska získala energetický certifikát Minergie. Postavená je totiž v nízkoenergetickom štandarde a navrhnutá švajčiarskym architektom Davidom Macullom.

Návrh administratívnej budovy vznikal za predpokladu vytvorenia tvorivého prostredia pre zamestnancov. Autor projektu v spolupráci so stavebníkom skonštruoval objekt, zložený z viacerých hmôt vzájomne poprepájaných, definovaný prísnou geometriou. Svojím zaujímavým hranatým exteriérom pripomína budova horský krištáľ, ktorý sa týči pred pôsobivou kulisou Álp. Ťahokovom obložená fasáda a šikmé strechy ešte podčiarkujú tento dojem. Obrovské, štvorcové, šikmo stavané okenné otvory – konštrukcie z ocele a skla, presahujúce cez viacero poschodí – nenechávajú však nikoho na pochybách, že ide o otvorený priestor pre komunikáciu, interakciu a pre konštruktívnu spoluprácu.

Architektonické riešenie
Administratívnu budovu možno obrazne charakterizovať ako kocku, vertikálne rozdelenú pozdĺž oboch uhlopriečok, ktorej takto vzniknuté časti sú od seba v určitej vzdialenosti odsadené a tiež výškovo rozlíšené. Štyri časti budovy sú medzi sebou prepojené zasklenými osami, ktoré poskytujú istú ľahkosť objektu. Najnižšia časť budovy so svojou nízko sa tiahnúcou strechou predstavuje prepojenie s bytovou výstavbou nachádzajúcou sa na druhej strane ulice. Vstupný priestor sa nachádza naproti najstaršej výrobnej hale. Obe budovy sú prepojené parkom s bohatou výsadbou.

Novostavbu tvoria tri hlavné podlažia a mezanín, v rámci ktorých sú funkcie rozdelené horizontálne: Spoločné priestory – vstup, recepcia a prístup k novozriadenej reštaurácii pre zamestnancov – sú umiestnené na prízemí. Na prvom poschodí sa nachádzajú priestory pre školenia zákazníkov a zamestnancov. Zvyšné priestory slúžia ako kancelárie a zasadacie miestnosti. Hlavná nosná konštrukcia zo železobetónu kopíruje obvod objektov v tvare trojuholníkov podľa pôdorysu, aby mohla byť vnútorná plocha využívaná flexibilne a čiastočne aj na veľké kancelárie. Zvislé prepojenia sú rozdelené do dvoch častí: hlavné prepojenie cez schody a výťah, a schodisko ako úniková cesta v prípade požiaru.

Tenké oceľové profilové systémy
Veľa z produktov, ktoré firma Jansen vyrába a dodáva, bolo využitých aj pri tejto novostavbe. Napríklad veľkoplošné otvory budovy boli realizované s novým oceľovým profilovým systémom VISS SG a umiestnené všade tam, kde umožňujú výhľad na panorámu. Filigránovými oceľovými profilmi a sklenými povrchmi možno výrazne zvýšiť transparentnosť obvodového plášťa budovy. Variabilné sklenené kotvy umožňujú inštaláciu dvoj- alebo trojskiel. Aj komponenty inovatívnej klimatizačnej koncepcie TABS (termo-aktívny stavebný systém) pochádzajú z produkcie firmy. TABS je najnovšia technológia pre chladenie a vykurovanie komerčných a priemyselných budov. Betón je vďaka svojej hmote ako materiál najviac vhodný na udržiavanie tepla a chladu. Do betónového jadra podláh a stropov boli vložené plastové rúry, pomocou ktorých môže byť celé jadro budovy klimatizované. Výsledkom je príjemná teplota vzduchu v miestnostiach počas každého ročného obdobia.

V spolupráci s Anne-Marie Ring pripravila Martina Horváthová
Foto: Pino Musi, IT-Mailand

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG