Galéria stavieb

AZ Tower v Brne

V Brne finišujú s najväčšou stavbou nielen na Morave ale aj v celej Českej republike. Brnenský mrakodrap AZ Tower bude mať 30 poschodí a celkovú výšku 111 metrov. Výnimočnosť a originalitu mu zaistí nielen zaujímavý architektonický koncept, od architektov z brnenskej kancelárie Burian a Křivinka, ale aj to, že od prvých štúdií bol navrhnutý ako nízkonákladová budova. Vďaka použitiu tepelných čerpadiel, hĺbkových energetických pilót (prvýkrát v Česku) a fotovoltických panelov na časti fasády bude šetriť aj energiu.

Dominantou komplexu je výšková budova s administratívnymi priestory, obchodmi, reštauráciou, zdravotným zariadením a apartmánmi. Budova vyrastá zo severného rohu trojpodlažnej podnože. Tu je sústredené obchodné a spoločenské zázemie budovy. Druhá časť komplexu, trojpodlažný autosalón Škoda, VW, Audi a Seat so spoločným servisom, je orientovaná do ulice Pražákova.

Architektonické riešenie
Zámerom architektov bolo navrhnúť jednoduchú, no ľahko zapamätateľnú budovu so štíhlou siluetou. Hmotu výškovej budovy tvoria dva rovnako vysoké kvádre (109,2 m), ktoré medzi sebou zvierajú ostrý uhol zo severného a južného smeru. Východný kváder sa dvakrát zalamuje a odkláňa od zvislej osi, jeho horná časť sa opiera o strednú výťahovú šachtu – najvyššiu časť budovy. Toto zalomenie vytvára charakteristický znak budovy v tvare A, Z. Natočenie budovy umožňuje z jej východného aj západného krídla pohľad na jednu z dominánt mesta. Výšková budova vyrastá z 3-podlažnej podnože.

Z nízkej časti vystupujú farebné kvádre, ktoré potrebujú vyššiu svetlú výšku. Fasáda podnože je v prízemí prevažne zasklená (výklady obchodov a autosalónu). Na 2. a 3. NP je opláštená vlnitým hliníkovým plechom v kombinácii s omietkou. V strede pôdorysu je kryté átrium prechádzajúce tromi podlažiami, zastrešené sklenou strechou. Átrium vytvára vnútorné komunikačné a spoločenské jadro domu. Južné krídlo autosalónu do ulice Pražákova je zakončené malou zasklenou vežou (21,4 m), kde budú vystavené predávané autá.

Dispoziční riešenie
Výšková budova AZ Tower má 32 podlaží ( 2 PP a 30 NP) a skladá sa z 2 častí – výškovej od 4. do 30. NP a nízkej – podnože od 1. do 3. NP. Vstupné átrium obchodnej pasáže má trojuholníkový tvar. Strecha rozšírenej časti átria je zasklená svetlíkom tvaru nepravidelného ihlanu. Na 3. NP je z átria prístupná reštaurácia, obchod, veľkopriestorové kancelárie a 3 rokovacie miestnosti. Na 4. NP, v úrovni strechy podnože, je technické zázemie budovy. Jadro výškovej budovy tvorí výťahová hala so schodiskom, ktorá slúži aj ako úniková cesta.


Vo výškovej budove je 5 rýchlovýťahov. Administratíva je od 5. do 23. NP. Každé poschodie má vplyvom zakrivenej východnej fasády inú plochu. Na 24. až 28. (aj časť 29.) NP sú reprezentačné apartmány – na 28. NP mezonetový s prístupom do časti 29. NP, kde je bazén a sauna. Takmer pod celým pôdorysom budovy sú 2 PP garáží – spolu je podzemných státí 269. Do autosalónov Škoda, VW, Audi a Seat, ktoré majú 3 úrovne, sa vstupuje z ulice Pražákova do vstupnej haly s eliptickým schodiskom a vlastným výťahom.

Energetický koncept budovy
Základom konceptu budovy AZ Tower je využitie získaného tepla i chladu z podnože budovy na vykurovanie a chladenie objektu a netradičná koncepcia vetrania administratívnych podlaží. Samostatnú kapitolu tvorí použitie fotovoltických článkov na časti južného priečelia budovy. Budova AZ Tower je založená na veľkopriemerových hĺbkových energetických pilótach.

Teplo získané z pilót je spolu s predpokladanými trvalými tepelnými záťažami, využité na vykurovanie pomocou tepelných čerpadiel. Tepelné čerpadlá v lete slúžia na pokrytie časti potreby chladenej vody pre klimatizáciu, čím sa do zemného podložia dodáva teplo pre regeneráciu energetických pilót.

V budove je použitý systém kombinácie prirodzeného a núteného vetrania (tzv. hybridné vetranie) v kanceláriách a apartmánoch. Budova je vybavená riadiacim systémom, ktorý umožňuje inteligentné riadenie a doplnenie systému do podoby hybridného vetrania. Celú južnú fasádu výťahovej šachty, s celkovou plochou 700 m2, pokrývajú fotovoltické panely, ktoré budú slúžiť ako zdroj elektrickej energie a budú ju dodávať do spoločných priestorov budovy.

Konštrukčné riešenie
Výšková časť objektu je navrhnutá v monolitickom železobetóne (ŽB) ako ŽB stenová konštrukcia schodiska a združených výťahových šácht. Stena západnej fasády je zvislá, ale východná je 2x zošikmená. Tieto steny tvoria stužujúci prvok objektu, ktorý vzdoruje vodorovným silám od zaťaženia vetrom ako konzola zo základovej dosky. Pre skrátenie rozpätia sú medzi obvodové steny a výťahové jadro vložené rady stĺpov, ktoré vynášajú plné betónové stropné dosky.

Podnož je klasickou ŽB skeletovou konštrukciou. Obvodové podzemné steny proti zemnému a vodnému tlaku využívajú ŽB konštrukciu paženia stavebnej jamy (milánske podzemné steny) s dôsledne utesnenými škárami medzi jednotlivými lamelami. Základová betónová doska je navrhnutá ako vodonepriepustná ŽB konštrukcia. Pre obmedzenie rozdielu sadania medzi výškovou časťou a podnožou boli použité vŕtané pilóty ako prvky hĺbkového založenia.

Fasáda budovy
Hmotu výškovej budovy tvoria 2 rovnako vysoké kvádre, medzi ktorými je výťahová veža. Stredná časť fasády je úplne zasklená, bočné kvádre sú pevné, obložené farebnými keramickými glazovanými doskami s nepravidelnou skladbou okien. Obkladové keramické dosky sú zavesené na hliníkový rošt a vyľahčené dutými otvormi.

Zámerne sú zvolené 2 farby, aby farba fasády prechádzala z terakotovej smerom hore postupne do bielej. Časť výťahovej veže je na fasáde pokrytá hliníkovým perforovaným plechom. Hliníkové pletivo pokračuje nad atiku budovy,kryje telekomunikačné antény a v nárožiach je zakončené štyrmi oceľovými stĺpmi s výstražnými nočnými svetlami. Južná fasáda výťahovej veže je opláštená fotovoltickými panelmi.

V spolupráci s Ing. arch. Gustavom Křivinkom pripravila Martina Horváthová
Foto: Robert Vlk

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG