Galéria stavieb

Energeticky efektívny študentský domov
Architekt:
Rok Oman, Špela Videčnik, Robert Janez, Janez Martinčič, Andrej Gregorič, Janja del Linz, Katja Aljaž, Louis Geiswiller, Hyunggyu Kim, Chaewan Shin, Jaehyun Kim, Erin Durno, Javier Carrera, Giuliana Fimmano, Jolien Maes, Lin Wei

Publikované:
Časopis EUROSTAV 1-2/2014

Novú časť Paríža obohatil koncom roka dokončený študentský domov s názvom BASKET APARTMENTS. Hlavným cieľom autorov projektu, architektov z OFIS architects, bolo zabezpečiť zdravé prostredie študentom na bývanie i štúdium. Súčasťou veľmi zaujímavého architektonického stvárnenia tohto objektu je zatrávnená električková trať s chodníkom pre peších a cyklistov z jednej strany a futbalové ihrisko z druhej strany. Budova je navrhnutá ako energeticky efektívna, aby prispela k úsiliu o trvalo udržateľný rozvoj Paríža.

Urbanistické riešenie
Nový študentský domov sa nachádza na ulici Route des Petits Ponts, v štvrti Parc de la Villette, v 19. parížskom obvode, na veľmi dlhom a úzkom pozemku (11 m širokom a asi 200 m dlhom). Svojou hmotou doplnil novú časť Paríža na severovýchode. To znamená, že z východného priečelia študentského domova je výhľad na rozšírenie ulice Ponts Des Petits, s električkovou traťou, dvoma cyklistickými pruhmi a chodníkom pre peších a zo západného (z galérie) na krajinu aj na mesto a Eiffelovu vežu. Za objektom domova je futbalové ihrisko.

Architektonické a materiálové riešenie
Budova študentského domova je rozdelená na dve časti, ktoré sú prepojené úzkym mostíkom. Má 11 poschodí – technické priestory sú v suteréne, spoločné priestory na prízemí a študentské byty (štúdiá) na 9 poschodiach. Dispozícia je veľmi racionálna a modulárna. V budove je 192 bytov – štúdií rovnakej veľkosti, dispozície aj zariadenia. Každý byt má vstupný priestor, kúpeľňu, šatňu, kuchyňu, pracovný kútik, posteľ a balkón s výhľadom do ulice. Balkóny „koše“ rôznych veľkostí sú vyrobené z drevených pásov HPL. Sú šikmo vysunuté, čo vytvára dynamiku fasády budovy z uličnej strany. Zo strany dvora (futbalového ihriska) sú
horizontálne komunikácie budovy – chodby so vstupmi do jednotlivých bytov chránené fasádou z priestorovej kovovej konštrukcie vyplnenej hustým pletivom.

Technologické riešenie
Študentský domov predstavuje energeticky efektívnu budovu, s cieľom vytvoriť bývanie so spotrebou energie menej ako 50 kWh/m². Ciele energetickej účinnosti sú zabezpečené tak, že objekt je dostatočne zaizolovaný a vetraný. Všetky byty majú krížové vetranie a prirodzené osvetlenie. Chodby a schodiská sú tiež osvetlené cez okná denným svetlom. V budove je použité riadené vetranie s rekuperáciou, ktoré poskytuje čistý vzduch vo všetkých priestoroch s optimálnou teplotou po celý rok. Budova je zateplená 20 cm hrubou izoláciou. Najmä vonkajšie prvky, ako podlahy chodieb na jednej strane a balkóny na druhej strane, bolo potrebné dostatočne zaizolovať, aby sa zabránilo tepelným mostom. Strecha je pokrytá fotovoltickými panelmi s plochou 300 m² na výrobu elektriny. Dažďová voda sa zhromažďuje a používa napr. na zavlažovanie zelene. Autori vytvorili výrazný urbanistický a architektonický prvok na okraji francúzskeho hlavného mesta, ktorý je navonok dynamický no vo vnútri racionálny. Na tak špecifickom území ako je toto to nebolo vôbec jednoduché zadanie.

Lokalita: Route des Petits Ponts, Paríž, Francúzsko,
Klient: Regie Immobiliere de la Ville de Paris, Architektonické riešenie: Rok Oman, Špela Videčnik, Robert Janez, Janez Martinčič, Andrej Gregorič, Janja del Linz, Katja Aljaž, Louis Geiswiller, Hyunggyu Kim, Chaewan Shin, Jaehyun Kim, Erin Durno, Javier Carrera, Giuliana Fimmano, Jolien Maes, Lin Wei,

Stavebné riešenie: Integrale 4, Bruno Person,
Technologické riešenie: Cabinet MTC, Cyril Ganvert, Stavebné náklady: 17,5 mil. €
Lehota výstavby: 2009 – 2013

V spolupráci s OFIS architects pripravila Martina Horváthová
Foto: Tomaž Gregorič

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG