Galéria stavieb

Agrárne centrum vzdelávania v Rakúsku

Agrárne centrum vzdelávania (ABZ) Altmünster združuje poľnohospodárske učňovské odborné školy Altmünster a Weyregg v lokalite, v ktorej takýto typ budov existuje už od roku 1954. Nové školiace stredisko v scénickej krajine nad jazerom Traunsee s výhľadom na Traunstein vo výške 1 800 m zlučuje pôvodnú budovu so štvorcovým dvorom a novostavbu do architektonického celku. Výrazná prevažne drevená budova charakterizuje začiatok novej epochy vo vzdelávaní. So svojím jasným a prehľadným dizajnom umožňuje otvorenú a dôvernú komunikáciu medzi učiteľmi a žiakmi. Za účelom udržania transparentnosti aj vo vnútri budovy bola zabezpečená stavebná ochrana proti požiaru s použitím špeciálnych skiel.

Na základe rozhodnutia rakúskej vlády ohľadom vytvorenia poľnohospodárskych odborných škôl v lokalite Altmünster na severe Salzkammergut bola vypísaná architektonická súťaž. Horné Rakúsko ako investor malo konkrétne predstavy o novom školiacom stredisku.
Toto centrum vzdelávania malo vzniknúť v areáli poľnohospodárskych odborných škôl v Altmünster, pričom bolo potrebné zachovať a využiť budovy z rokov 1950. Rozšírenie pôvodných priestorov objektu, o triedy na vykonávanie praxe, internát a administratívu, malo byť zrealizované vo forme budovy z drevenou konštrukciou v pasívnom štandarde.

Architektonický návrh
Víťazom architektonickej súťaže sa stala kancelária architektov Fink & Thurnher z Bregenz. Dvojica architektov navrhla riešenie, na základe ktorého z pôvodnej stavby s dvorom v tvare štvorca, typického pre tento región (t. j. ideálny typ vidieckych stavieb), vytvorili nové školiace centrum tak, že jeho priestory rozšírili o drevenú nadstavbu.
V návrhu autori použili drevo nielen ako základný materiál pre konštrukciu budovy, ale dominuje aj v interiéri. Ďalšou rozhodujúcou požiadavkou (vzhľadom na použitý materiál) bolo zabezpečenie návrhu požiarnotechnickej bezpečnosti stavby. Túto časť spracoval Inštitút požiarnej ochrany IBS v meste Linz, ktorý má na vykonávanie tejto činnosti odbornú spôsobilosť.

Realizácia budovy
Agrárne centrum vzdelávania bolo vybudované ako 70 x 70 m vysoký objekt átriového typu s využiteľnou plochou 12 300 m2 na troch  podlažiach. „Našim zámerom nebolo opätovné vybudovanie štvorcového dvora, ale chceli sme sa pokúsiť o interpretáciu pôvodných kvalít tohto typu stavby v nádeji, že žiaci budú citlivo vnímať aj túto tému. Pretože práve oni budú v rámci svojho pôsobenia v roľníckej oblasti vytvárať našu kultúru budúcnosti“, to sú slová Markusa Thurnhera, ktoré vyslovil pri príležitosti slávnostného otvorenia agrárneho vzdelávacieho centra. Vzhľadom k terénu sa nachádza spodné podlažie pod zemou. Je to železobetónová konštrukcia s kvalitnými stenami a stĺpmi, podlahu tvorí brúsená dlažba. Rovnako betónová podlaha má z dôvodu zvukovej izolácie závesný štrbinový strop. Materiál použitý v strope je spojivom s horným podlažím v drevenej konštrukcii. Na prízemí sa nachádzajú aj verejné priestory, ako napr. aula, jedáleň, viacúčelová sála a veľký priestor je vyhradený aj pre internát.

Vonkajšie steny pozostávajú z drevených rámových prefabrikovaných dielov, ktoré sú izolované celulózou. Masívne drevené steny prenášajú zaťaženie výstuží, oceľových a betónových stĺpov. Povala nad prízemím bola navrhnutá ako drevo-betónová kompozitná podlaha. Na hornom poschodí sú triedy, administratíva a knižnica. Rovnako ako na prízemí, aj tu je celý interiér budovy, t. j. podlaha, steny a povala, vybudovaný z dreva. Na vnútorné tepelné izolácie sa použila ovčia vlna. Strešná konštrukcia pozostáva prevažne z trámového stropu, v častiach s veľkým rozpätím sú použité drevené prvky. Na stavbu bolo využité domáce drevo zo smreka a jedle ťažené v okruhu do 150 km od miesta realizácie. Vzhľadom k veľkosti objektu a množstvu použitého domáceho materiálu (1 400 m3 dreva) sa táto budova stala najväčšou drevenou stavbou Horného Rakúska.Energetický plán budovy
Toto agrárne centrum vzdelávania je ukážkovým príkladom toho, ako je možné stavať ekologicky a zmysluplne vo veľkých dimenziách. Na základe kompaktného obvodového plášťa budovy a vynikajúcich U-hodnôt stavebných prvkov zodpovedá nová budova kritériám,ktoré má spĺňať stavba v pasívnom štandarde. V porovnaní s doterazpotrebnou energiou na kúrenie na oboch miestach v Altmünster a Weyregg je možné ročne usporiť cca 90 %, t. j. 1,2 mil. kWh.

Centrálna výroba tepla sa realizuje prostredníctvom kotlov na biomasu (na drevnú štiepku) s výkonom 400 kW, čo umožňuje používanie CO2 – neutrálneho horľavého materiálu v regióne. Solárne tepelné zariadenie s veľkosťou 79 m2 na streche podporuje prípravu teplej vody a vykurovanie miestností. Okrem toho bol nainštalovaný fotovoltický systém s veľkosťou kolektorov 73 m2. Kontrolované vetranie zabezpečuje nevyhnutnú výmenu vzduchu, ktorá vytvára v triedach zdravú klímu. Regenerácia tepla z odpadového vzduchu znižuje ventilačné tepelné straty; účinnosť regenerácie tepla sa pohybuje v intervale 70 – 85 %. Agrárne centrum vzdelávania Altmünster, kvôli celkovému prístupu a jednotnému presadzovaniu, získalo nielen ocenenie v rakúskej súťaži, v ktorej oceňujú drevostavby „Österreichischen Holzbaupreis 2012", v kategórii „komerčné a verejné stavby“, ale aj mimoriadnu cenu za „energetickú účinnosť a regionálnu tvorba hodnôt“.

Pripravené v spolupráci s Anne Marie Ring
Foto: Ebenhofer, Laserer, Linschinger

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG