Galéria stavieb

Nový areál Ekonomickej univerzity vo Viedni
Architekt:
Atelier Hitoshi Abe, Sendai, BUSarchitektur, Wien, Crab Studio, London, Estudio Carme Pinós, Barcelona, NO.MAD Arquitectos, Madrid Zaha Hadid Architects, Hamburg

Publikované:
Časopis EUROSTAV 4/2012

Prezentácia realizácie:
es_galeria_4_2012_vieden.pdf es_galeria_4_2012_vieden.pdf

Neďaleko centra Viedne, v blízkosti zelene, vyrastá nový areál Ekonomickej univerzity pre obchod a hospodárstvo. Šesť objektov, z ktorých sa skladá, je od rôznych významných architektonických ateliérov, no v konečnej fáze budú tvoriť jeden ucelený komplex. Výstavba areálu, ktorý je založený na princípe udržateľnosti, podlieha prísnemu dodržiavaniu stavebných procesov s ohľadom na životné prostredie.

Otvorený areál, na ktorom je komplex 6 budov Ekonomickej univerzity situovaný, je rozdelený na šesť námestí. Hranice areálu budú lemované stromami ginko, ktoré ho na jednej strane oddelia od mesta a jeho prevádzky a na druhej strane sa vďaka nim plynulo začlení do okolitej zelene pri Pratri. Otvorený priestor a niektoré budovy areálu budú verejne prístupné. Zelená plocha nového areálu bude väčšia ako predtým, pretože komplex sa stavia na mieste zbúraného výstaviska a nie na zelenom území. V jednotlivých budovách bude: vedenie katedry, knižnica katedry, vzdelávacie centrum, prednáškové sály aj špeciálna knižnica. Ubytovanie študentov nebude riešené priamo v novom areáli Ekonomickej univerzity, lebo v jeho okolí existuje niekoľko možností, ktoré študenti môžu využiť na ubytovanie.

Budova O1
Na severovýchodnej strane komplexu navrhol kolektív rakúskych architektov z BUSarchitektur ZT GmbH, Viedeň, nový typ vzdelávacieho centra vybaveného multifunkčnými, flexibilnými prednáškovými sálami rôznych veľkostí. Naraz sa tu môže vzdelávať 4 000 študentov.
Átrium bude veľkoryso dimenzované a zaplavené denným svetlom. Súkromné študijné priestory, vytvárajúce špirálu po stranách átria, môžu byť využívané na štúdium aj na relaxáciu. Schodiská a rampy spájajú a zároveň oddeľujú súkromné a verejné priestory. Kancelárske priestory sa nachádzajú v západnej časti areálu. Študentská jedáleň (menza) bude fungovať ako komunikačný priestor univerzitného života.

Budova O2
Táto budova, navrhnutá japonskými architektmi z Hitoshi Abe ateliér, Sendai, hraničí so zeleňou Pratra. Budova je situovaná na juhu pozemku a autori sa pri jej návrhu inšpirovali francúzskou sladkosťou „Mille feuille“ skladajúcou sa z niekoľkých vrstiev lístkového cesta a sladkej náplne. Preto jej stavebná konštrukcia má niekoľko vrstiev postavených vedľa seba a nad sebou, čím predstavuje výrazné vstupy a zaujímavý výhľad na mesto a okolie. Budova bude mať niekoľko átrií a budú tu sídliť rôzne oddelenia: spracovania informácií, procesné riadenie, marketing, manažment, obchodný manažment a inovácie, oddelenie cudzích jazykov obchodnej komunikácie, špeciálne knižnice, ako aj rakúske oficiálne zastúpenie vysokoškolákov a externí spolupracovníci, ako je športové centrum, obchod s literatúrou či materská škola.

Budova LLC
Knižnica a vzdelávacie centrum budú v centrálnom objekte, a to nielen symbolicky, ale aj geograficky. Budova, ktorej autorkou je  iracká/anglická architektka Zaha Hadid (Zaha Hadid Architects), bude mať zaujímavú expresívnu štruktúru v tvare S a impozantnú vyčnievajúcu strechu. Centrálne námestie pred budo-vou prechádza do hlavného vstupného priestoru a hľadiska. Návštevníci knižnice sa budú môcť dostať na jej najvyššie poschodie po špirálových schodiskách a rampách umiestnených na vnútornej strane budovy. V prízemí sa nachádza reprezentačná sieň univerzity, kaviareň a kníhkupectvo. Najväčšie centrálne námestie nového areálu, ktoré sa nachádza priamo pred knižnicou a vzdelávacím centrom, bude možné využívať na všetky druhy akcií, ako sú koncerty, filmové projekcie či divadelné predstavenia.
Budova W1D Táto dvojdielna budova, bezprostredne susediaca s budovou vedenia akadémie, nesie znaky španielskych architektov z Estudio Carmo Pinós S.L., Barcelona. Tento hravý kosodĺžnik bude v sebe skrývať prednáškové miestnosti. Predná fasáda s dynamicky usporiadanými oknami dodá objektu výnimočný vzhľad. Špeciálna knižnica a kaviareň budú mať vlastný vchod. Časť budovy s prednáškovými miestnosťami bude zvýšená, takže z interiéru bude výhľad na zelené kopce pred ňou. Tu budú sídliť oddelenia: financií, účtovníctva a štatistiky, politickej ekonómie a sociálnej ekonomiky.

Budova W1E
Prichádzajúc z viedenského veľtrhu a stanice metra Messe, sa priamo dostaneme do najzápadnejšej časti areálu, kde bude budova vedenia akadémie – inštitút pre ďalšie vzdelávanie zamerané na manažérov a špecialistov. Túto budovu navrhli španielski architekti z NO.MAD arquitectos, Madrid. Bude mať tvar štvorcovej obojstrannej 7-poschodovej veže, s prednou časťou vytvorenou zo skla a hliníka, v ktorej sa budú zrkadliť obloha a zeleň, čím perfektne „zapadne“ do prostredia. Budú tu posluchárne, administratívne priestory vedenia, strešné reštaurácie a kaviarne.

Budova W2
Kolektív architektov z CRABstudio, Londýn je autormi juhozápadnej časti areálu, ktorí svojím architektonickým konceptom vyjadrili vlastný študentský život. Na tomto pozemku, „na skok“ k zelenej oblasti Pratra, vznikne organická štruktúra, vinúca sa okolo niekoľkých súdnych dvorov a bude v sebe zahŕňať chodníky, zákutia, terasy, átriá, námestia a verejné priestranstvá s prvkami krajinnej architektúry. Hlavným materiálom pre fasády bude neošetrené smrekovcové drevo, ktoré po čase zmení svoju farbu pôsobením poveternostných vplyvov.

V tejto budove bude niekoľko oddelení (obchodné, pracovné a sociálne právo, verejné a daňové právo), výskumné ústavy a špeciálna knižnica pre obchodné právo, rovnako ako kancelárie riaditeľa a ďalšie administratívne priestory. Námestie WU Patio (medzi O1 a O2) stúpa až ku severnému koncu areálu v niekoľkých úrovniach smerom k menze, ktorá bude prístupná z námestia schodmi alebo rampami. Platany budú vysadené v presnej štruktúre a svojimi korunami v tvare dáždnika budú tieniť námestie. Keď návštevník prichádza zo západnej strany areálu, dostane sa na námestie WU Lounge, priamo pred budovu vedenia akadémie. Toto námestie je charakteristické blízkosťou k Messe Hotelu, viedenskému veľtrhu a priestoru pre taxi. Otvorený priestor stúpa k Pratru a prirodzene ho bude ohraničovať ulica a hotel. Námestie ponúkne priestor pre oddych i náhodné stretnutia.

Na západ od W1D a W2, pár krokov do areálu, je Wu Expo – námestie v tvare ostrova. Najvýraznejším rysom tohto námestia je jeho veľký rybník. Na námestie sa možno dostať aj bezbariérovo cez rampu. WU Relax sa nachádza vo východnej časti, medzi špeciálnou knižnicou a budovami W1D a W2. Bude miestom pre relax, snívanie či čítania pod holým nebom. Bude tu tiež átrium s vysokými bambusmi a vstupom do podzemných garáží. Fórum WU tvorí vstup do areálu z východu, jeho hlavné trasy budú študentov navigovať do centra vzdelávania a na prednášky.
Autori projektu počítali aj s možným zdravotným postihnutím návštevníkov a tak nový areál univerzity bude mať vyriešené aj priestory pre „bezbariérovú výučbu“. V tesnej blízkosti areálu je už spomínaný Prater, Messe Wien – výstavné a kongresové centrum a Viertel Zwei – nová štvrť s kancelárskymi priestormi a bývaním.

Pripravila Martina Horváthová
Vizualizácie: BIG/www.boanet.at

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG