Galéria stavieb

Transparentnosť pre Centrum právnej pomoci

Rekonštrukcia a dostavba budovy Centra právnej pomoci v nemeckom Würzburgu bola dokončená v roku 2010. Jej cieľom bola požiadavka vedenia centra, aby všetky útvary centra sa mohli sústrediť pod jednu strechu a aby dostavba a prestavba symbolizovala otvorenosť a transparentnosť činnosti ich centra. Práve preto sa charakteristickým znakom rekonštrukcie a dostavby stala predsadená ľahká transparentná konštrukcia.

Pôvodná budova na Ottostrasse vo Würzburgu bola postavená v rokoch 1889 až 1892 v talianskom renesančnom štýle. Žiaľ, 16. marca 1945, pri bombovom útoku, ostala z tejto krásnej renesančnej budovy len troska. Takmer celá bola zničená. V roku 1947 sa začalo s jej obnovou, pričom na jej obnovu boli použité v tom čase tie najjednoduchšie materiály.
Obnova bola dokončená v roku 1953 a odvtedy slúžila budova pre potreby ministerstva spravodlivosti. V roku 1998 museli budovu, pre jej zlý technický stav, zatvoriť. Bezprostredne po jej uzavretí sa začalo uvažovať s jej prestavbou a dostavbou. Už vtedy sa rozhodlo, že po dostavbe a prestavbe bude v budove sídliť Centrum právnej pomoci pre občanov mesta Würzburg. Vedenie centra začalo rozvíjať koncepciu obnovy a dostavby a rozhodlo sa vypísať medzinárodnú architektonickú súťaž, ktorej cieľom mal byť návrh dostavby a prestavby pamiatkovo chránenej pôvodnej budovy, ktorá by vyhovovala presným požiadavkám budúceho užívateľa.

Architektonický návrh dostavby a prestavby
Architektonickej súťaže sa zúčastnilo 93 autorských kolektívov. Víťazom súťaže sa stala architektonická kancelária Terbüchte Architekten z Magdeburgu, ktorých návrh bol najpresvedčivejší a podľa poroty predložil najlepší koncept dostavby a prestavby pôvodnej budovy. Lajtmotívom ich návrhu riešenia bola transparentná ľahká konštrukcia fasády, ktorú predsadili pred pamiatkovo chránenú fasádu pôvodného objektu a stala sa akýmsi novotvarom, spájajúcim starú – pôvodnú budovu s dostavanými novými časťami. Transparentná fasáda prechádza v jednej časti až do sklenenej strechy. Zvyšok strechy je riešený ako zelená strecha.

S prestavbou a dostavbou sa začalo v roku 2004
Z pôvodnej budovy sa v podstate zachovali len obvodové múry, prostredná nosná stena a pôvodné schodisko. Pôvodná budova bola rozšírená o nové zasadačky, nadstavaná o jedno podlažie, ktorej fasády sú charakteristické tiež svojou transparentnosťou. Nový hlavný vstup do budovy bol riešený z transparentnej predsadenej zakrivenej fasády. Pridanou hodnotou tejto koncepcie je dostatok svetla aj v interiéroch budovy, čo oceňujú najmä pracovníci centra. Náročný projekt bol od začiatku podporovaný aj nemeckou vládou a vznikal za účinnej spolupráce architekta, statika – odborníka na oceľové konštrukcie, konštruktéra, špecialistu na protipožiarnu ochranu a pracovníkov stavebnej a montážnej firmy. Koncom roka 2010 sa do obnovenej a dostavanej budovy mohli sťahovať pracovníci centra. Prestavba a dostavba budovy vytvorila 7 600 metrov štvorcových využiteľnej plochy na kancelárie a zázemie pracovníkov úradu, vrátane menšej a väčšej zasadacej miestnosti. Tie sú určené na osvetu a diskusie občanov o možnostiach využitia právnej pomoci.

Spojenie architektúry a výtvarného umenia
Štátny stavebný úrad vo Würzburgu, ktorý inicioval aj vypísanie architektonickej súťaže na riešenie dostavby a prestavby budovy, sa rozhodol vypísať súťaž aj na výtvarné dotvorenie areálu centra a na výtvarnú inštaláciu diel v časti transparentného „novotvaru“, z ktorého je riešený aj hlavný nástup do budovy. Víťazkami súťaže sa stali dve dámy: Claudia Kugler z Berlína a Sabine Straub z Mníchova. Prvá z nich vyhrala súťaž na výtvarné dotvorenie foyeru v transparentnej časti dostavby a druhá na zhotovenie výtvarného artefaktu v exteriéri pred budovou. V súčasnosti, ako vidieť aj z obrázkov, je výtvarný artefakt v areáli už inštalovaný.

Pripravila D. Lalíková v spolupráci s A. M. Ring
Foto: © Jansen, CH-Oberriet

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG