Prečo inzerovať na www.casopiseurostav.sk

  •  poskytujeme najprehľadnejšie odborné informácie o nových produktoch a technológiách z oblasti stavebníctva a architektúry
  • sme vždy v aktuálni
  • dokážeme osloviť špecifickú cieľovú skupinu B2B (profesionáli v oblasti architektúry a stavebníctva, podnikatelia v rámci tohto segmentu, investor a developeri, pedagógovia a študenti vysokých škôl s stavebným zameraním, mapujeme aktuálne dianie v stavebníctve a architektúre na Slovensku či v zahraničí) 
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
heroal