Cenník inzercie na stránkach          

                www.vydavatelstvoeurostav.sk                                                                                                                                           www.casopiseurostav.sk                                                                                                                                                 www.eurostav.sk                                                                                                                                                        

Reklamný banner 220 x 220 pixelov                                                                                                                                         umiestnenie závisí od výberu stránky

       1 mesiac - 190 € (k platenej inzercii v časopise Eurostav - zdarma)                                                                                                     príplatok za každý ďalší mesiac - 90

Zobrazenie banneru                                                                                                                                                 www.vydavatelstvoeurostav.sk - každá stránka okrem úvodnej v pravej časti                                                                                              www.casopiseurostav.sk - úvodná stránka v spodnej časti                                                                                                                        www.eurostav.sk - na celej stránke vľavo v spodnej časti

 

Reklamný banner /logo spoločnosti/ 190 x 60 pixelov

  1 mesiac - 69 (k platenej inzercii v časopise Eurostav - zdarma)                                                                                                    príplatok za každý ďalší mesiac - 39

Zobrazenie baneru                                                                                                                                    www.vydavatelstvoeurostav.sk - v pravej čati stránky okrem úvodnej                                                                                 www.eurostav.sk - v pravej čast stránky     

 

Textová PR reklama s archiváciou /rozsah 1 stana textu a foto/                                                                                              Garantované zobrazenie na úvodnej stránke ako 2. aktualita                                                                                                                       1 mesiac - 290  (k platenej inzercii v časopise Eurostav - zdarma)                                                                                                           príplatok za každý ďalší mesiac - 149

 

Bez garancie zobrazenia                                                                                                                                                                                  1 mesiac  - 149(k platenej inzercii v časopise Eurostav - zdarma)                                                                                            príplatok za každý ďalší mesiac - 79

 

Zobrazenie článku                                                                                                                                                www.vydavatelstvoeurostav.sk - aktuality

 

Grafický návrh web prezentácie - 490 €

Umiestnenie web prezentácie na podstránke                                                                                                                  nieco.eurostav.sk - 149 / 1 mes. (k platenej inzercii v časopise Eurostav - zdarma)

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
heroal