EUROSTAV 1–2/2018

  • Hlavná téma: Budovy budúcnosti

Tematické okruhy: materiály a technológie pre výstavbu budov; inovatívne prístupy k riešeniu fasád, okien, TZB – kúrenie a vzduchotechnika; výťahy, bezpečnostné a inteligentné systémy; osvetlenie, vodný manažment

Špeciál: STAVBA ROKA 2017 (prezentácia prihlásených stavieb)

Uzávierka reklamy:
29. 1.2018

Distribúcia:
14.2. 2018


EUROSTAV 3/2018

  • Hlavná téma: Nebytové priestory

Tematické okruhy: predstavenie výrobných hál a logistických parkov - VW, Jaguar Land Rover, nových obchodných priestorov, kancelárskych budov, Národného futbalového štadióna

Špeciál: Konštrukcie výrobných a priemyselných hál

Tematické okruhy: priemyselné podlahy, oceľové konštrukcie, riešenie obalu výrobných a priemyselných hál, TZB – nároky na vykurovanie, vzduchotechniku, vodný manažment – využitie dažďovej vody

Uzávierka reklamy:
26.2. 2018

Distribúcia:
14.3.2018


EUROSTAV 4/2018

  • Hlavná téma: Úvod do stavby a hrubá stavba

Tematické okruhy: Zakladanie stavby – výroba betónu, nové prístupy v jeho spracovaní, cement, debnenia, lešenia, paženia, geologické prieskumy, murovacie materiály – tvarovky, pálené tehly, malty a murovacie lepidlá

Špeciál: Bezpečnosť na stavbe (Bezpečnosť pri práci)

Uzávierka reklamy:
26.3.2018

Distribúcia:
12.4.2018


EUROSTAV 5/2018

  • Hlavná téma: BIM – technológia budúcnosti

Tematické okruhy: firmy zaoberajúce sa vývojom a predajom softvérov pre inteligentné modelovanie, architektonické a projektové kancelárie, ktoré navrhujú v BIM, developeri využívajúci túto metódu, predstavenie konkrétnych slovenských ale aj zahraničných projektov

Špeciál: Stavba roka 2017 – prezentácia ocenených diel

Uzávierka reklamy:
30.4.2018

Distribúcia:
17.5.2018


EUROSTAV 6/2018

  • Hlavná téma: TOP 100

Rebríček najúspešnejších firiem v slovenskom stavebníctve

Uzávierka reklamy:
31.5.2018

Distribúcia:
27.6.2018


EUROSTAV 7–8/2018

  • Hlavná téma: Nové prístupy k obnove budov

Tematické okruhy: sanačné systémy – technológie pre vysušovanie základov a muriva, podrezávanie, izolácie a zatepľovanie budov, stavebná chémia; obnova historických krovov, okien, dvier, modernizácia rozvodov a riešenie interiérových povrchov v starých a historických budovách; rekonštrukcie fasád a striech; technológie a materiály pre riešenia energetických úspor v starších a historických budovách, iluminácia historických objektov, umelecké remeslá, štukatérstvo; osvetlenie a iluminácia; obnova historických vitráží...

Špeciál: Izolácie

Tematické okruhy: Zvukové, tepelné izolácie a hydroizolácie, stavebná chémia

Uzávierka reklamy:
23.7.2018

Distribúcia:
9.8.2018


EUROSTAV 9/2018

  • Hlavná téma: Obal budov – fasády, strechy, stavebné otvory

Tematické okruhy: konštrukcie fasád; nové trendy v povrchových úpravách obvodových plášťov a inovatívne fasádne materiály, dverné a okenné výplne stavebných otvorov; exteriérové úpravy povrchov stien modernými technológiami; ich čistenie; energeticky úsporné a interaktívne riešenia; izolačné sklá, tieniace prvky

Špeciál: Zdroje zdarma

Tematické okruhy solárne systémy, čerpadlá, využitie dažďovej vody – šetrenie pitnou vodou, fotovoltiky

Uzávierka reklamy:
27.8.2018

Distribúcia:
12.9.2018


EUROSTAV 10/2018

  • Hlavná téma: NAJ develeperské projekty

Špeciál: Verejné záležitosti

Tematické okruhy: problematika verejných súťaží na Slovensku, 2-3 prezentácie konkrétnych rekonštrukcií verejných budov, riešenie verejných priestorov podľa nových trendov, sídliská v sídliskách

(Tipy redakcie: Cresco Group – Slnečnice, Penta Investments – Sky Park, YIT Reding – Cvernovka /STEIN 2, ITB development – Kolísky Záhorská Bystrica /Čerešne)

Uzávierka reklamy:
24.9.2018

Distribúcia:
10.10.2018


EUROSTAV 11/2018

  • Hlavná téma: Drevo, betón, oceľ, sklo

Tematické okruhy: využitie kovov, dreva a betónu v konštrukciách budov, murovacie a nové progresívne technológie pre konštrukciu budov, prefabrikáty, kovové a drevené konštrukcie fasád, nové technológie výroby betónov, prísady do betónov, transportbetón, zakladanie stavieb, sanácie betónových, kovových a drevených konštrukcií, ochrana kovových, drevených a betónových povrchov, drevené väzníky, drevené krovy, debniace a pažiace systémy, priemyselné podlahy, podlahy v interiéroch, geosyntetika...

Špeciál: Slovenská architektúra (CE.ZA.AR 2017, CENA ARCH 2017)

Uzávierka reklamy:
24.10.2018

Distribúcia:
12.11.2018


EUROSTAV 12/2018

  • Hlavná téma: Míľniky roku 2017 v slovenskom stavebníctve

Tematické okruhy: bilančné číslo o najzaujímavejších momentoch v slovenskom stavebníctve za uplynulý rok: Najvýznamnejšie dokončené, resp. realizované stavby z každého segmentu – infraštruktúra, kancelárska budova, najväčší rezidenčný projekt, najvýznamnejšia obnova pamiatky, najväčší logistický park...

Uzávierka reklamy:
20.11.2018

Distribúcia:
12.12.2018


 

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux