EUROSTAV 1–2/2019

 • Hlavná téma: Inteligentné a vysoké budovy

 • Špeciál: STAVBA ROKA 2018 (prezentácia prihlásených stavieb)

 • Téma: TZB, Sanita

Uzávierka reklamy: 28.1. 2019

Do tlače: 6.2.2019

Distribúcia: 13.2.2019

 


EUROSTAV 3/2019

 • Hlavná téma: Inovácie – materiály, technológie

Uzávierka reklamy: 27.2.2019

Do tlače: 6.3. 2019

Distribúcia: 13.3.2019

 


EUROSTAV 4/2019

 • Hlavná téma: BIM – technológia budúcnosti

Uzávierka reklamy: 27. 3. 2019

Do tlače: 10.4. 2019

Distribúcia: 17.4. 2019

 


EUROSTAV 5/2019

 • Hlavná téma: Zdravé budovy
 • Špeciál: Stavba roka – víťazi
 • Téma: Akustika ( Izolácie)

Uzávierka reklamy: 30.4. 2019

Do tlače: 7.5. 2019

Distribúcia: 15.5. 2019

 


EUROSTAV 6/2019

 • Hlavná téma: TOP 100

        Rebríček najúspešnejších firiem v slovenskom stavebníctve

Uzávierka reklamy: 29.5. 2019

Do tlače: 12.6. 2019

Distribúcia: 19.6. 2019

 


EUROSTAV 7–8/2019

 • Hlavná téma: Obal budov

 • Špeciál: Nové prístupy k obnove budov

 • Téma: Okná, dvere


Uzávierka reklamy: 24.7. 2019

Do tlače: 7.8.2019

Distribúcia: 15.8.2019

 


EUROSTAV 9/2019

 • Hlavná téma: Udržateľnosť

 • Špeciál:  Smart City

Uzávierka reklamy: 21.8. 2019

Do tlače: 4.9.2019

Distribúcia: 11.9.2019

 


EUROSTAV 10/2019

 • Hlavná téma: NAJ developerské projekty

 • Špeciál:  Verejné priestory

Uzávierka reklamy: 25.9. 2019

Do tlače: 9.10.2019

Distribúcia: 16.10.2019

 


EUROSTAV 11/2019

 • Hlavná téma: Nebytové priestory

 • Špeciál: Kancelárske prostredie (Zariadenie, zdravé priestory)

 • Téma: Oceľ

 • Špeciál: Slovenská architektúra (CE ZA AR 2019, ARCH 2019)

Uzávierka reklamy: 30.10.2019

Do tlače: 13.11.2019

Distribúcia: 20.11.2019

 


EUROSTAV 12/2019

 • Hlavná téma: Míľniky vydavateľstva, Príbehy jubilujúcich firiem

Uzávierka reklamy: 6.12.2019

Do tlače: 12.12.2019

Distribúcia: 19.12.2019

 


 

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG