EUROSTAV 1–2/2021

 • Hlavná téma: Energeticky úsporné budovy, energetická certifikácia
 • Špeciál: Zakladanie stavieb
 • Téma: Drevostavby

 

Uzávierka reklamy:    27. 1. 2021

Do tlače:                     9. 2. 2021

Distribúcia:                 16. 2. 2021

 

EUROSTAV 3/2021

 • Hlavná téma: Bývanie (bytová výstavba v roku 2020, riešenie dostupného bývania, správy bytových domov)
 • Špeciál: STAVBA ROKA 20 (prezentácia prihlásených stavieb)
 • Téma: Stavebné materiály

 

Uzávierka reklamy:    24. 2. 2021

Do tlače:                     10. 3. 2021

Distribúcia:                 17. 3. 2021

 

EUROSTAV 4/2021

 • Hlavná téma: Nové stavebné materiály a technológie
  • Špeciál: Verejné priestory
  • Téma: Vodohospodárske stavby

 

Uzávierka reklamy:    31. 3. 2021

Do tlače:                     7. 4. 2021       

Distribúcia:                 14. 4. 2021

 

EUROSTAV 5/2021

 • Hlavná téma: Digitalizácia stavebníctva, virtuálna realita v architektúre a stavebníctve, BIM
 • Špeciál: Výrobné a logistické objekty

 

Uzávierka reklamy:    28. 4. 2021

Do tlače:                     5. 5. 2021       

Distribúcia:                 11. 5. 2021

             

EUROSTAV 6/2021

 • Hlavná téma: Požiarna ochrana stavieb
 • Špeciál: Stavba roka – víťazi
 • Téma: Stavebné konštrukcie

 

Uzávierka reklamy:    29. 5. 2021

Do tlače:                     9. 6. 2021

Distribúcia:                 16. 6. 2021

 

EUROSTAV 7–8/2021

 • Hlavná téma: TOP 100

 Rebríček najúspešnejších firiem v slovenskom stavebníctve

 

Uzávierka reklamy:    7. 7. 2021       

Do tlače:                     21. 7. 2021

Distribúcia:                 28. 7. 2021

 

EUROSTAV 9/2021

 • Hlavná téma: Obnova a rekonštrukcia budov
 • Špeciál: Stavby pre kultúru a vzdelanie
 • Téma: Starostlivosť o pamiatky

 

Uzávierka reklamy:    24. 8. 2020

Do tlače:                     2. 9. 2021

Distribúcia:                 9. 9. 2021

 

EUROSTAV 10/2021

 • Hlavná téma: NAJ developerské projekty
 • Špeciál: Dopravné stavby
 • Téma: Technická infraštruktúra

 

Uzávierka reklamy:    29. 9. 2021

Do tlače:                     6. 10. 2021     

Distribúcia:                 13. 10. 2021

 

EUROSTAV 11/2021

 • Hlavná téma: Obal budov
 • Špeciál: Slovenská architektúra
 • Téma: Akustika

 

Uzávierka reklamy:    27. 10. 2021

Do tlače:                     3. 11. 2021  

Distribúcia:                 10. 11. 2021

 

EUROSTAV 12/2021

 • Hlavná téma: Vnútorné prostredie budov
 • Špeciál: Bývanie v meste
 • Téma: Okná, presklené steny

 

Uzávierka reklamy:    1. 12. 2021

Do tlače:                     8. 12. 2021

Distribúcia:                 15. 12. 2021

 

 

 

 

 


 

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG