Vydavateľstvo Eurostav od roku 1995 každoročne pre potreby odbornej verejnosti spracováva a zostavuje TOP 100 najvýznamnejších slovenských podnikov na stavebnom trhu. Vychádzal ako príloha čísla 5 časopisu EUROSTAV. Od roku 2008 vychádza ako samostatné číslo 6 časopisu EUROSTAV.

Podniky sú rozdelené do jednotlivých skupín a to na podniky stavebnej výroby, výroby stavebných látok a inžiniersko projektové organizácie.

V rámci každej skupiny podnikov sa zostavujú poradia podľa vybraných ukazovateľov výkonnosti a efektívnosti ako sú tržby, počet zamestnancov, hospodársky výsledok, aktíva, produktivita z tržieb, stupeň samofinancovania, účinnosť aktív a iné.

Okrem toho obsahuje analýzu odvetvia stavebníctva na Slovensku za predošlý rok, porovnanie výsledkov stavebníctva v európskom kontexte, analýzu bytovej výstavby, organizovanie trhu so stavebnými materiálmi, trendy rozvoja v nasledujúcich rokoch, výhody a nevýhody zavedenia eura na trh so stavebnými materiálmi a na ceny v stavebnej výrobe.

Objednať časopis EUROSTAV 6/2020 so špeciálom TOP 100 najúspešnejších firiem na slovenskom stavebnom trhu


ARCHÍV

top100_stavebnictvo_2016.pdf top100_stavebnictvo_2016.pdf (3,01 MB)
top100_stavebnictvo_2015.pdf top100_stavebnictvo_2015.pdf (1,55 MB)
top100_stavebnictvo_2014.pdf top100_stavebnictvo_2014.pdf (5,67 MB)
top100_stavebnictvo_2013.pdf top100_stavebnictvo_2013.pdf (5,43 MB)
top100_stavebnictvo_2012.pdf top100_stavebnictvo_2012.pdf (863,92 kB)
top100_stavebnictvo_2011.pdf top100_stavebnictvo_2011.pdf (887,33 kB)
top100_stavebnictvo_2010.pdf top100_stavebnictvo_2010.pdf (1,35 MB)
top100_stavebnictvo_2009.pdf top100_stavebnictvo_2009.pdf (959,69 kB)
top100_stavebnictvo_2008.pdf top100_stavebnictvo_2008.pdf (956,42 kB)
top100_stavebnictvo_2007.pdf top100_stavebnictvo_2007.pdf (963,74 kB)
top100_stavebnictvo_2006.pdf top100_stavebnictvo_2006.pdf (1,57 MB)
top100_stavebnictvo_2017.pdf top100_stavebnictvo_2017.pdf (1 MB)
top100_stavebnictvo_2018.pdf top100_stavebnictvo_2018.pdf (931,54 kB)

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG