KLASICKÁ KOMERČNÁ PREZENTÁCIA

dvojstrana

2 790 €

2. a 3. strana obálky

2 265 €

4. strana obálky

2 450 €

1. vnútorná strana

2 100 €

bežná strana

1 670 €

1/2 strany

1 050 €

1/3 strany

625 €

logo (max. 1250 mm2, t.j. max. š.  55 mm)

250 €

text + logo ku konkrétnej stavbe

300 €

infočlánok v rubrike Aktuality zo stavebného trhu

390 €

infočlánok v rubrike Novinky

390 €

Príplatok za špeciálne umiestnenie 10 % z ceny komerčnej prezentácie.
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Ceny sú uvedené pri kompletne dodaných podkladoch.

Za vyhotovenie grafického návrhu v grafickom štúdiu vydavateľstva účtujeme 59 €  (uvedená cena zahŕňa vyhotovenie max. 2 grafických návrhov a max. 2 grafické korektúry)

 

FORMÁTY

185x263new.gif (673  bytes)

185x129new.gif (605  bytes)

(2/1)
420 x 297 mm
(+ 5 mm spadávka)

(1/1)
210 x 297 mm
(+ 5 mm spadávka)
zrkadlo 168 x 242 mm
(1/2) š
168 x 119 mm

90x263new.gif (684 bytes)

(1/2) v
82 x 242 mm
(1/3) š
168 x 78 mm

(1/3) v
53 x 242 mm


 

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG